Planety Układu Słonecznego


Merkury to najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego. Merkury został odkryty już w starożytności, a miłośnicy astronomii mogą podziwiać go nawet gołym okiem. Jest to jednak możliwe tuż przed wschodem lub tuż po zachodzie Słońca.
Informacje:
Średnia odległość planety od Słońca: 57 909 176 km
Rok gwiazdowy: 87,96935 dni (0,240847 lat)
Satelity naturalne: Brak
Powierzchnia: 7,5×107 km² (0,147 Ziem)
Objętość: 6,1×1010 km³ (0,056 Ziem)
Masa: 3,3011×1023 kg
Gęstość: 5,427 g/cm³
Średnia temperatura w dzień: 350 °C
Średnia temperatura w nocy: −200°C
Jasność: od -2,0 do 5,5 magnitudo
Skład atmosfery:
Ciśnienie atmosferyczne: 10−12 hPa
Tlen: 42,0%
Sód: 29,0%
Wodór: 22,0%
Hel: 6,0%
Potas: 0,5%
Pozostałe: argon, dwutlenek węgla, woda, azot, ksenon, krypton,neon 0,5%

Wenus jest drugą pod względem odległości od Słońca planetą, która jest trzecim co do jasności obiektem widocznym na niebie. Jaśniej niż Wenus świeci tylko Słońce i Księżyc. Podobnie jak Merkury znana była już w starożytności.
Informacje:
Średnia odległość planety od Słońca: 108 208 926 km
Rok gwiazdowy: 224,700 96 dni (0,615 197 7 lat)
Satelity naturalne: Brak
Powierzchnia: 4,60×108 km² (0,902 powierzchni Ziemi)
Objętość: 9,28×1011 km3 (0,857 objętości Ziemi)
Masa: 4,8685×1024 kg (0,815 masy Ziemi)
Gęstość: 5,204 g/cm³
Średnia temperatura w dzień: 500°C
Średnia temperatura w nocy: 437°C
Jasność: od -3,8 do -4,6 magnitudo
Skład atmosfery:
Ciśnienie atmosferyczne: 9321,9 kPa
Dwutlenek węgla: ~96,5%
Azot: ~3,5%
Dwutlenek siarki: 0,015%
Argon: 0,007%
Śladowe ilości: Para wodna, Tlenek węgla, Hel, Neon, Tlenosiarczek węgla, Chlorowodór, Fluorowodór

Ziemia, trzecia od Słońca i piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Jedyna jak dotąd, na której żyją miliony gatunków. Aż 70,8% jej powierzchni zajmuje woda. 29,2% zajmują kontynenty i wyspy.
Informacje:
Średnia odległość planety od Słońca: 149 598 261 km
Najmniejsza odległość od Słońca (w peryhelium): 147 098 291 km
Największa odległość od Słońca (w aphelium): 152 098 233 km
Rok gwiazdowy: 365,256363004 dnia
Satelity naturalne: 1 (Księżyc)
Powierzchnia: 510 072 000 km², lądu (29,2%), wody (70,8%)
Objętość : 1,083206916846×1012 km³
Masa: 5,97219×1024 kg
Gęstość: 5,513 g/cm³
Temperatura powierzchni: Min. -88 °C, śred. 15 °C, maks. 58 °C
Jasność: -4,7 magnitudo
Skład atmosfery:
Azot: 78,084%
Tlen: 20,946%
Argon: 0,934%
Dwutlenek węgla: 0,0385%

Mars czwarta planeta od Słońca, której nazwa pochodzi od rzymskiego boga wojny Marsa. Wszystko za sprawą barwy rdzawo-czerwonej, którą z Ziemi dostrzegali obserwatorzy już w starożytności. Tego rodzaju kolory kojarzyły się im z obrazem wojny.
Informacje:
Średnia odległość planety od Słońca: 227 936 637 km
Rok gwiazdowy: 686,9601 dni (1,8808 lat)
Satelity naturalne: 2
Powierzchnia: 1,448×10 8 km² (0,284 Ziemi)
Objętość: 1,638×1011 km3 (0,151 objętości Ziemi)
Masa: 6,4185×1023 kg (0,105 Ziemi)
Gęstość: 3,934 g/cm³
Temperatura powierzchni: min. -140°C , śred. -63 °C, maks. 20 °C
Jasność: od +1,8 do -2,91 magnitudo
Skład atmosfery:
Ciśnienie atmosferyczne: 0,7-0,9 kPa
Dwutlenek węgla: 95,32%
Azot: 2,7%
Argon: 1,6%
Tlen: 0,13%
Tlenek węgla: 0,07%
Para wodna: 0,03%
Tlenek azotu: 0,01%
Neon: 2,5 ppm
Krypton: 300 ppb
Ksenon: 80 ppb
Ozon: 30 ppb
Metan: 10,5 ppb

Jowisz to piąta od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego. W średniowieczu była elementem wierzeń wielu kultur. Nazwę zawdzięczamy Rzymianom, którzy planetę nazwali imieniem najważniejszego bóstwa w swojej mitologii - Jowisza.
Informacje:
Średnia odległość planety od Słońca: 778 412 020 km
Rok gwiazdowy: 4 333,286 7 dni (11,8565 lat)
Satelity naturalne: 67
Powierzchnia: 62,1796×109 km² (120,5 Ziemi)
Objętość: 142,55×1013 km³ (1321,3 Ziemi)
Masa: 1,8986×1027 kg (317,83 Ziemi)
Gęstość: 1,326 g/cm³
Temperatura powierzchni: min. -163°C , śred. -121 °C, maks. b/d
Jasność: od -2,9 do -1,6 magnitudo
Skład atmosfery:
Ciśnienie atmosferyczne: 70 kPa
Wodór: ~86%
Hel: ~14%
Metan: ~0,1%
Para wodna: ~0,1%
Amoniak: ~0,02%
Etan: ~0,0002%
Fosforowodór: ~0,0001%
Siarkowodór: <0,0001%

Saturn szósta planeta od Słońca i druga zaraz po Jowiszu pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego. Jest to gazowy olbrzym, charakteryzujący się dziewięcioma najbardziej rozległymi i dostrzegalnymi pierścieniami, które tworzy przede wszystkim lód i odłamki skalne. Saturn odkryto w XV wieku p.n.e.
Informacje:
Średnia odległość planety od Słońca: 1 426 725 413 km
Rok gwiazdowy: 10 759,5 dni (29,46 lat)
Satelity naturalne: 62 potwierdzone
Powierzchnia: 4,27×1010 km² (83,703 Ziemi)
Objętość: 7,46×1014 km³ (763,59 Ziemi)
Masa: 5,6846×1026 kg(95,162 Ziemi)
Gęstość: 0,687 30 g/cm³
Temperatura powierzchni: min. -191°C , śred. -130 °C, maks. b/d
Jasność: od +1 do 0 magnitudo
Skład atmosfery:
Ciśnienie atmosferyczne: 140 kPa
Wodór: ~93%
Hel: ~6%
Metan: ~0,2%
Para wodna: ~0,1%
Amoniak: ~0,01%
Etan: ~0,0005%
Fosforowodór: ~0,0001%

Uran jest siódmą planetą od Słońca oraz trzecim gazowym olbrzymem zaraz po Jowiszu i Saturnie. Do jej odkrycia doszło 13 marca 1781 roku przez Williama Herschela - astronoma, konstruktora teleskopów i kompozytora, znanego z wielu odkryć astronomicznych, w tym również planety Uran. Nazwa planety pochodzi od Uranosa, boga i uosobienia nieba w mitologii greckiej.
Informacje:
Średnia odległość planety od Słońca: 2 870 972 220 km
Rok gwiazdowy: 30 708,16 dni (84,323 lata)
Satelity naturalne: 27
Powierzchnia: 8,084×109 km2 (15,849 powierzchni Ziemi)
Objętość: 6,834×1013 km3 (63,086 objętości Ziemi)
Masa: 8,6832×1025 kg (14,536 mas Ziemi)
Gęstość: 1,318 g/cm³
Temperatura powierzchni: min. 59K, śred. 68K, maks. b/d
Jasność: od +5,6 do +5,9 magnitudo
Skład atmosfery:
Ciśnienie atmosferyczne: 120 kPa
Wodór: ~83%
Hel: ~15%
Metan: ~1,99%
Amoniak: ~0,01%
Etan: ~0,00025%
Acetylen: ~0,00001%
Tlenek węgla: śladowe ilości
Siarkowodór: śladowe ilości

Neptun najdalsza od Słońca planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od boga mórz - Neptuna. Odkryta została przez Johanna Gottfrieda Galle 23 września 1846 roku. Niemiecki astronom odkrył w swojej karierze m.in. pierścień Saturna i 3 komety. Co ciekawe, dopiero w 1989 roku sonda Voyager 2 potwierdziła istnienie pierścieni, które w przypadku Neptuna są stosunkowo słabo dostrzegalne.
Informacje:
Średnia odległość planety od Słońca: 4 498 252 900 km
Rok gwiazdowy: 60 223,35 dni (164,88 lat)
Satelity naturalne: 14
Powierzchnia: 7,6408×109 km² (14,98 Ziemi)
Objętość: 6,2526×1013 km3
Masa: 1,0244×1026 kg
Gęstość: 1,76 g/cm³
Temperatura powierzchni: min. 50K, śred. 59K, maks. b/d
Jasność: od +7,7 do +8,0 magnitudo
Skład atmosfery:
Ciśnienie atmosferyczne: 100-300 kPa
Wodór: >84%
Hel: >12%
Metan: 2%
Amoniak: 0,01%
Etan: 0,00025%
Acetylen: 0,00001%